Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2019, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 6 năm 2019, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công ty Apatit Việt Nam đã tổ chức 03 đợt tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên.