Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản Số 219-Ctr/Tu
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Tỉnh Đoàn Lào Cai
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm ctr-so-219-thuc-hien-nq-so-36-cua-bo-chinh-tri-ve-pt-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-phuc-vu-pt-ben-vung-dat-nuoc.pdf