Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt tham gia chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường
Số ký hiệu văn bản Tài liệu Tuyên truyền
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 14/06/2023
Trích yếu nội dung Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt tham gia chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường
Hình thức văn bản Tài liệu
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tl_tuyen_truyen_ve_hai_quan_nh20230602080358373_signed.pdf