V/v tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 1300-CV/BTGTU
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 14/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm cv-tuyen-truyen-xay-dung-dang-xay-dung-he-thong-chinh-tri-va-huong-ung-giai-bua-liem-vang-lan-thu-viii-nam-2023.pdf