Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TU về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản Số 141/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 14/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TU về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 141.pdf