Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 1209-CV/BTGTU
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 14/06/2023
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Dương Đức Huy
Tài liệu đính kèm 1209.pdf