Kế hoạch thực hiện Công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 119/KH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 14/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 119.pdf