Tổng số: 224
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Tài liệu Tuyên truyền 01/06/2023 Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt tham gia chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường
Lượt xem: 26
Tải về 0
Số 1300-CV/BTGTU 25/05/2023 V/v tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
Số 155-KH/BTGTU 24/05/2023 Về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 1
Số 250/KH-UBND 23/05/2023 Kế hoạch về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 27
Tải về 0
Số 219-Ctr/Tu 22/05/2023 Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 35
Tải về 0
Kế hoạch 246/KH-UBND 19/05/2023 Thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2023
Lượt xem: 61
Tải về 0
Công văn số 457/SVHTT-QLVH 08/05/2023 triển khai thực hiện Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số 202-KH/TU 18/04/2023 Vv Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng đảng năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
Số 1257-CV/BTGTU 17/04/2023 V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng đạo đức, phong cách HCM
Lượt xem: 20
Tải về 0
Số 201/KH-UBND 12/04/2023 Vv Thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Lượt xem: 25
Tải về 0
12345678910...