Các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên
Lượt xem: 172
Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 895
  • Tất cả: 142,327
Đăng nhập